o projektu

Projekt s názvem 4U2 (For You Too aneb Pro tebe také) je zacílen na podporu vzdělávání a výživy dětí z Bangladéše. Chudobu a nedostatek mohla již dvakrát na vlastní oči vidět iniciátorka projektu Eva Čerešňáková, která Bangladéš v roce 2009 a v roce 2016 navštívila. Její druhá návštěva byla při příležitosti otevření nově postavené školy v Katabari. 

„Dokud jsem na vlastní oči neviděla životní situaci v Bangladéši, nevěděla jsem, co je to největší chudoba na světě. Podmínky, v jakých tam ti lidé žijí, jsou pro Evropany nepředstavitelné. Již malá suma peněz, která se na naše poměry může zdát zanedbatelná, může výrazně pomoci tamním dětem k základnímu vzdělání a nasycení. Je-li tamním dětem umožněno vzdělání, umožní se jim úplně jiná kvalita života a nejsou odsouzeny k tomu, aby celý život strávily pouze prací na rýžovém poli, 

Eva Čerešňáková

Zakladatelka a Česká vicemiss 2007

Ve škole se děti učí nejen psát a počítat, ale také správnému přístupu k životu – například tomu, aby až budou dospělí, tak neměly 10 dětí, ale měly jen 2 děti a těm zabezpečily vzdělání a kvalitní stravu.

Aktuálním cílem projektu je získání 50.000 USD na stavbu
základní školy v Sainamari. Tam škola není.

Plán stavby školy v Sainamari

PODPOŘTE STAVBU ŠKOLY PENĚŽITOU ČÁSTKOU NA PAYPAL ÚČET nadačního fondu 4U2.