Nadační fond 4U2 oficiálně založen 22.července 2020

Projekt 4U2 vznikl v roce 2009 a od té doby pomohl stovkám dětí v Bangladéši a získal finance na stavbu školy v bangladéšském Katabari. Ta byla otevřena v roce 2016. Veškerá podpora a financování probíhalo ve spolupráci s Papežskými misijními díly, přes která pomoc do Bangladéše putovala. 

S plánem získat finance a postavit další školu v Bangladéši v Sainamari byl již založen Nadační fond 4U2. Jeho primárním cílem a aktuálně hlavním projektem je stavba školy v Sainamari, ale do budoucna se plánují i další aktivity na pomoc potřebným.

PODPOŘTE STAVBU ŠKOLY PENĚŽITOU ČÁSTKOU NA PAYPAL ÚČET nadačního fondu 4U2.